قيصر حسن هادي and أ. م. د. عادل سلام كشكول (2023) “تحليل واقع زراعة محصول القمح في محافظة واسط للمدّة 2019-2022”, Al Kut Journal of Economics and Administrative Sciences, 15(47), pp. 594–607. Available at: https://kjeas.uowasit.edu.iq/index.php/kjeas/article/view/579 (Accessed: 29 November 2023).